Cursus meditatie

Wat is meditatie

Meditatie is gaan zitten in een zo comfortabel mogelijke zithouding, vervolgens je ogen te sluiten en te ervaren wat zich aandient. Vaak merk je dan pas op hoeveel gedachten er zijn, of hoe zeer -of juist niet- je je bijvoorbeeld bewust bent van je lichaam en hoe je met deze gewaarwordingen omgaat. De uitnodiging van meditatie is om met dat wat je ervaart te zijn. Het niet af te wijzen of proberen te veranderen, of je op een andere manier te verzetten tegen dat wat je ervaart. Hierdoor maak je direct contact met de realiteit, zonder tussenkomst van ideeën of concepten over de werkelijkheid.

Waarom meditatie

Door meditatie geef je op een andere manier dan doorgaans aandacht aan jezelf en de wereld om je heen. Het denken-willen-doen komt tot rust, anders gezegd: je wordt uitgenodigd uit je dagelijkse patronen en gewoonten te stappen en weer direct contact met je werkelijkheid te maken. Lichaam en geest ontspannen hierdoor en je ervaart de kwaliteit van gewoon in het hier en nu aanwezig zijn. Dit is je natuurlijke en ongebonden staat, los van alle conditioneringen.

De meditatieles

Aan de hand van een thema wordt de meditatie begeleid. Voorbeelden van thema’s zijn: wakker worden, stilte achter alle geluiden en bewegingen, de controle loslaten en niets doen. De meditatiebijeenkomst duurt een uur waarbij aan het eind een mantra wordt gezongen die met het thema samenhangt. Daarna kun je nog vragen stellen of opmerkingen maken over het thema of de meditatie.

Lestijden

Ga naar cursusaanbod voor lestijden, cursusdata & kosten.